اخبار

سیزدهمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور سرپرست محترم شهرداری رشت برگزار شد   [ + | - ]

سیزدهمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور سرپرست محترم شهرداری رشت برگزار شد

سیزدهمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور سرپرست محترم شهرداری، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و سایر اعضاء در روز چهارشنبه مورخ 18 اردیبهشت 98 برگزار شد.


در این نشست تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با نظر اکثریت  اعضاء چند پروژه واجد شرایط برای انجام امور مقدماتی برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری مورد تصویب قرار گرفت. 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل