اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- فرهنگی سردار جنگل در قالب شیوه مشارکت مدنی   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- فرهنگی سردار جنگل در قالب شیوه مشارکت مدنی

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تائید شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه احداث مجتمع تجاری- فرهنگی سردار جنگل واقع در نبش خیابان ضیابری ابتدای خیابان سردارجنگل را در قالب مشارکت مدنی (قدرالسهمی) با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


مساحت عرصه (متر مربع)

پیش بینی شده آورده شهرداری (میلیون ریال )

پیش بینی شده آورده شریک (میلیون ریال)

پایه قدرالسهم طرفین %

وضع موجود: 3217

 

پس از عقب نشینی: 2788

زمین- عوارض های متعلقه و مجوزها- نوخاله‌های اعیان موجود در عرصه- هزینه های فراخوان

طراحی، ساخت و تجهیز- نصب تاسیسات- کسب سایر مجوزهای لازم (نظام مهندسی، انشعابات و ...):

شهرداری: 30 %

 

سرمایه گذار: 70%

مجموع (تقریبی):499080

مجموع (تقریبی): 1202357

 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 98/3/13 ، نوبت دوم 98/3/19

مهلت دریافت اسناد: از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد، از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/25  به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت مراجعه نماید.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 98/4/6  برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند. همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات اولیه پروژه را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
  • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir

دو نسخه pdf و jpg از متن آگهی در ذیل قابل دریافت می باشد : 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل