اخبار

بازدید ریاست و پرسنل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی از پروژه های اجرا شده و در دست اجرا   [ + | - ]

بازدید ریاست و پرسنل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی از پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

در روز چهارشنبه مورخ 22 خرداد 98 ریاست محترم سازمان سرمایه گذاری به همراه تعدادی از پرسنل  این سازمان از پروژه های سرمایه گذاری بازدید به عمل آوردند.

 


در این بازدید ریاست محترم سازمان سرمایه گذاری با بررسی وضعیت پروژه ها ی در دست اجرا و اجرا شده ضمن گفتگو با بهره برداران پروژه های مذکور در جریان مشکلات و معضلات مربوط به پیشبرد امور جاری پروژه ها قرار گرفتند و راه کار هایی را دراین زمینه ارائه نمودند.  

 پروژه های سینما چند بعدی بوستان ملت، کافه کتاب بوستان ملت، پیست اسکیت پارک قدس رشت، شهر بازی پارک قدس رشت، زمین فوتبال پارک فرشتگان و کافه رستوران مشکات از پروژه هایی بودند که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفتند.

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل