اخبار
به منظور بررسی پروژه ها و بازگشایی پاکات پروژه مجتمع تجاری فرهنگی سردار جنگل رشت

جلسه چهاردهم شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم رشت برگزار گردید   [ + | - ]

جلسه چهاردهم شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور شهردار محترم رشت برگزار گردید

جلسه چهاردهم شورای سازمان سرمایه گذاری جهت بررسی پروژه ها و همچنین بازگشایی پاکات یشنهادی پروژه مجتمع تجاری فرهنگی سردار جنگل برگزار گردید.

 


  در این جلسه که جناب آقای رسولی عضو محترم شورای اسلامی شهر رشت، جناب آقای حاج محمدی شهردار محترم رشت ،سرکار خانم گل احضار معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، اعضای شورای سازمان سرمایه گذاری و تنی  چند از مدیران شهرداری حضور داشتند، پروژه های سرمایه گذاری ارائه و بررسی گردید و همچنین پاکات پیشنهادی پروژه مجتمع سردار جنگل بازگشایی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل