اخبار

حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در شانزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهر های کشور در ارومیه   [ + | - ]

حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در شانزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهر های کشور در ارومیه

شانزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور به میزبانی شهر ارومیه در روزهای 9 و 10 مرداد 1398 با حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار گردید.

 

 


 

 

 

 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل