اخبار

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان    [ + | - ]

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان

تفاهم نامه همکاری  فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان مجری دوچرخه های اشتراکی هوشمند در روز سه شنبه مورخ 15 بهمن 1398  منعقد گردید.


شرکت پاک چرخ ایرانیان به عنوان مجری انحصاری دوچرخه های اشتراکی هوشمند تفاهم نامه ی همکاری با شهرداری رشت را در زمینه ی حمل و نقل پاک با هدف افزایش سلامت شهروندان، مدیریت ترافیک و شادابی جامعه و کاهش هزینه سفرهای درون شهری، کاهش مشکلات ناشی از ترافیک و کاهش مصرف سوخت و انرژی با ارایه و توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا منعقد نمودند. شهروندان رشتی به زودی می توانند از دوچرخه های اشتراکی نسل چهارم استفاده نمایند. همچنین استفاده از اسکوترهای برقی در پیاده راه فرهنگی رشت جزو مباحثی بود که طرفین برای اجرای آن به توافق رسیدند.

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل