اخبار

انجام بازدید مشترک با حضور شهردار رشت ، مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان   [ + | - ]

انجام بازدید مشترک با حضور شهردار رشت ، مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان

به منظور همکاری حداکثری، رفع مشکلات و ایجاد فضاهای تفریحی جنگلی بازدیدی مشترک با حضور شهردار رشت و مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان در تاریخ ۱۴ بهمن به عمل آمد.


پیرو تفاهمات دو ارگان، اقدامات لازم جهت تحقق پروژه های گردشگری کوتاه، میان و بلندمدت و جذب سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری توسط ریاست سازمان سرمایه گذاری برنامه ریزی خواهد شد.

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل