اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تائید شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی واقع در جاده تهران، جنب مرزبانی را در قالب مشارکت مدنی (قدرالسهمی) با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


 

مساحت عرصه (هکتار)

آورده شهرداری

آورده شریک

پایه قدرالسهم طرفین %

14/3

زمین- عوارض های متعلقه، مجوزهای مرتبط و  سایر هزینه ها

طراحی، ساخت و تجهیز- نصب تاسیسات- کسب سایر مجوزهای لازم (نظام مهندسی، انشعابات و ...):

شهرداری: 10 %

 

سرمایه گذار: 90%

 
  • تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز چهارشنبه 98/12/21 ، نوبت دوم روز سه شنبه98/12/27
  • مهلت دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/1/14 می باشد.
  • مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 99/1/26 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
  • زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخ99/1/27  برنامه ریزی شده است.
  • نحوه دریافت اسناد: 1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند. 2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات اولیه پروژه را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل