اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را در قالب شیوه EPCF   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را در قالب شیوه EPCF

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و مصوبه جلسه یکصدوبیستم مورخ 1398/9/23 شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را  در قالب شیوه EPCF  (مهندسی، تدارک، ساخت و تامین مالی) و با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


 

ردیف

موضوع

شرح موضوع

1

موضوع و مشخصات طرح

اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم

2

میزان تقریبی منابع مورد نیاز و زمان بندی

حدود 1370 میلیارد ریال طی مدت 21 ماه

3

زمانبندی باز پرداخت

اصل سود و تامین منابع مالی بعد از دوره ساخت و تنفس در اقساط 36 ماهه پرداخت خواهد شد

4

تضمین باز پرداخت اصل و سود تسهیلات

ضمانت نامه باز پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی طبق مفاد قرارداد و توافق طرفین صادر می شود

5

مدت اعتبار پیشنهاد های فراخوان

سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت

6

نشانی محل دریافت و تحویل اسناد

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری رشت

7

مهلت تحویل پیشنهاد

پایان ساعت کاری روز سه شنبه 1399/2/23

8

مهلت دریافت اسناد فراخوان

7 روز کاری از تاریخ نوبت دوم آگهی فراخوان

9

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات

راس ساعت 12/30 روز چهارشنبه مورخ 1399/2/24

10

دوره طرح

5 ساله شامل 21 ماه ساخت، 3 ماه تنفس و 36 ماه بازپرداخت

11

روش مستهلک کردن منابع مالی تامین شده

%80 درآمد حاصل از صدور پروانه، عوارض های متعلقه درآمد های حاصله شهرداری در طرفین خیابان اجرا شده در حساب جداگانه ای نگهداری شده و بلافاصله به سرمایه گذار پرداخت می گردد. چنانچه در مدت دوسال مستهلک نگردد، سرمایه پذیر(شهرداری) موظف است مازاد هزینه های اجرایی را به صورت اقساط ماهانه در یک سال بعدی پرداخت نماید

 
 • تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز دوشنبه 99/2/1 ، نوبت دوم روز شنبه 99/2/6
 • مهلت دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/2/11 می باشد.
 • مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 99/2/23 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
 • زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 12/30 روز چهارشنبه مورخ 99/2/24  برنامه ریزی شده است.
 • نحوه دریافت اسناد: 1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند. 2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات اولیه پروژه را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

 • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
 • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
 • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir
  دانلود فایل WORD آگهی فراخوان
پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل