اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری احداث مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


 

شرح پروژه

آورده شهرداری

آورده سرمایه گذار

نوع قرارداد

احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

- عرصه جنب پایانه گیل

- صدور مجوزهای مرتبط

تمامی هزینه های طراحی، احداث، تجهیز ، اخذ مجوزها و .... در طول دوره احداث و بهره برداری

BOLT

 (احداث، بهره برداری، اجاره، انتقال)

 

 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 99/2/6 ، نوبت دوم 99/2/13

مهلت دریافت اسناد: به جهت جذب حداکثری سرمایه گذاران بالقوه و ایجاد رقابت بیشتر، کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت اول آگهی – 99/2/6 تا تاریخ تحویل اسناد یعنی پایان وقت اداری روز شنبه 99/2/27 ، اسناد را از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت14/30 روز شنبه مورخ 99/2/27 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 12/30 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: 

1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح ها بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان (بدون پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد)، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند.

 2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات طرح ها را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
  • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir
    دریافت فایل آگهی فراخوان
پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل