اخبار

آگهی تمدید زمان تحویل پاکات فراخوان عمومی پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی)   [ + | - ]

آگهی تمدید زمان تحویل پاکات فراخوان عمومی پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی)

ضمن تشکر از همکاری شرکت های محترم  به منظور مشارکت در پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی) ، بدینوسیله به اطلاع می رساند  مهلت تحویل پاکات پیشنهادی به مدت یک هفته( پایان وقت اداری سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1399 ) تمدید می گردد. همچنین  جلسه بازگشایی  پاکات واصله  راس ساعت  12 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 در محل سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار خواهد شد.


مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 99/2/30 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 برنامه ریزی شده است.

 

توضیحات ضروری:

  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • آدرس سازمان : رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 و 9
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
  • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir
پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل