اخبار

نشست سرپرست فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در محل سازمان سرمایه گذاری برگزار شد.    [ + | - ]

نشست سرپرست فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در محل سازمان سرمایه گذاری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص همکاری و تعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل به عنوان یکی از قدیمی ترین فرودگاه های ایران که فاصله نزدیکی با مرکز شهر دارد و می تواند با موقعیت مناسب خود به یک فرصت سرمایه گذاری تبدیل شود، بحث و تبادل نظر شد.


همچنین بررسی راهکارهایی در راستای توسعه گردشگری و مشارکت با شهرداری رشت جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان از دیگر محورهای این جلسه بود.

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل