اخبار

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رشت   [ + | - ]

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رشت

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رشت و دیدار با رئیس و کارکنان این سازمان به ضرورت ثبات و همدلی در کارکنان شهرداری تاکید کرد.


وی تصریح کرد: خانواده بزرگ شهرداری در کنار یکدیگر می توانند بهترین ها را رقم بزنند.

وی با اشاره به اینکه در اداره امور شهر نباید منتظر معجزه بمانیم، گفت: پرسنل شهرداری خود سرمایه این دستگاه بزرگ هستند و دوران سرپرستی متعلق به همه بوده و دوران اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری است.

سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه تزریقات مالی به پیمانکاران شهرداری انجام شده است گفت: هیچ پروژه ای نباید به علت مشکلات مالی متوقف بماند.

مهندس با اشاره به اینکه امید مردم به مجموعه بزرگ شهرداری است، خاطرنشان کرد: باید با تلاش،نظارت و فعالیت بیشتر، مردم را به آینده امیدوار کنیم.

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل