اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات پروژه های سرمایه گذاری با حضور سرپرست شهرداری و ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری به روایت تصویر    [ + | - ]

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات پروژه های سرمایه گذاری با حضور سرپرست شهرداری و ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات  سازمان سرمایه گذاری به روایت تصویر

گزارش تصویری جلسه کمیسیون معاملات پروژه های سرمایه گذاری با حضور سرپرست شهرداری و ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات  سازمان سرمایه گذاری به روایت تصویر


 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل