اخبار

بررسی طرح بازگشایی رینگ 90 متری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت    [ + | - ]

بررسی طرح بازگشایی رینگ 90 متری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با حضور ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای آن و همچنین ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات شورای شهر برگزار گردید.


 دراین جلسه موضوعاتی درخصوص مراحل اجرای پروژه رینگ 90 متری وچگونگی نحوه هزینه کرد توسط سرمایه گذار مطرح و تبادل نظر گردید .

این پروژه که فاز اول آن از ابتدای میدان گیل تا انتهای بلوار لاکان به طول 2/6 کیلومتر می باشد بعد از تصویب در شورا فرآیندهای برگزاری فرآخوان و شناسایی سرمایه گذار را طی خواهد کرد .

گفتنی است اجرای این طرح در ورودی شهر باعث کاهش بار ترافیکی و درآمد پایدار برای شهر رشت خواهد گردید .

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل