اخبار

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: قرارداد شهر بازی پارک قدس رشت، با حضور سرپرست شهرداری و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در دفتر سرمایه گذاری امضاء شد