نشست و هم اندیشی راهکارهای اجرای پارکینگ مکانیزه در شهر رشت   

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، نشست و هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرای پارکینگ مکانیزه در شهر رشت با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و معاون اقتصادی مالی شهرداری رشت و نمایندگان برخی شرکتهای مجری پارگینگ های مکانیزه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی برگزار گردید .


این نشست در خصوص نحوه استفاده از ظرفیت پارکینگ مکانیزه جهت رفع مشکل کسری پارکینگ واحدهای مسکونی تجاری و ساماندهی آن حوزه بحث و تبادل نظر گردید .

پست شده توسط: کاظمی
در روز 1399/10/16 ساعت 12:02:50 , شاخه: عمومی