دیدار شهردار محترم شهر رشت با سرمایه گذار پروژه مجموعه پارک آبی گیل لند  

 شهردار محترم شهر رشت با سرمایه گذار پروژه مجموعه پارک آبی گیل لند دیدار و گفتگو کردند.


در این جلسه که در مورخ 14 مرداد 98 در دفتر شهردار رشت، با حضور شهردار محترم رشت و هیئت همراه سرمایه گذار پروژه احداث پارک آبی ( مجموعه گیل لند)  و جمعی از پرسنل سازمان سرمایه گذاری صورت پذیرفت، چگونگی نحوه اجرای پروژه و فرایند های اداری و قانونی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان نیز سرمایه گذار طرح از جناب آقای حاج محمدی به جهت پیگیری موضوع و تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شهر رشت تقدیر و تشکر نمودند.

 

پست شده توسط: کاظمی
در روز 1398/5/15 ساعت 11:21:44 , شاخه: عمومی