حضور فعال سازمان سرمایه گذاری در نمایشگاه « صنایع غذایی، نان و شیرینی و نوشیدنی» رشت  

در این نمایشگاه که شهرداری رشت با غرفه شهر خلاق خوراک شناسی حضور داشت، پرسنل سازمان سرمایه گذاری نیز با ارائه محتوای دیجیتال پروژه های سرمایه گذاری مرتبط با بحث خوراک و غذا و مذاکره با سرمایه گذاران علاقه مند به این صنعت، زمینه حضور پررنگ تر ایشان را جهت سرمایه گذاری در شهر رشت فراهم آوردند.


 

 

پست شده توسط: کاظمی
در روز 1398/9/9 ساعت 09:38:36 , شاخه: عمومی