ارتباط با ما

آدرس : رشت ، گلباغ نماز ، برج تندیس ، طبقه 8/9

کدپستی :  41676-86834

تلفن :  62  61  75  33- 013   و   60  61  75  33- 013 

ایمیل :  invest.rasht@gmail.com

فکس :     85  92  72  33- 013