فراخوان ها

 

توجه:

شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری

روزنامه گلچین امروز

سال چهاردهم-شماره 3152

روزنامه همشهری

شماره 7323

توجه: شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس : invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 

فراخوان عمومی ( یک مرحله ای ) جذب سرمایه گذار جهت اجرای 6 طرح در پارک های سطح شهر رشت

شهرداری رشت در نظر دارد در راستای توسعه ی فضاهای خدماتی و تفریحی تفریحی جهت جذب سرمایه گذار در احداث ئ زراه اندازی 6 طرح در پارک های سطح شهر رشت اقدام به برگزاری فراخوان نماید.

 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها