فراخوان ها
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه خوراک وسلامت

   [ +0 | -0 ]

 

توجه:

شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل