فراخوان ها

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت   [ +0 | -0 ]

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت


بسمه تعالی

 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

 شهرداری رشت در نظر دارد به منظور پیشبرد طرح های سرمایه گذاری و رساندن فرایند به انعقاد قرارداد و اجرای آنها با هدف احداث پروژه های مشارکتی با رویکرد اقامتی و پارکینگ عناوین طرح های ذیل را به روش های متداول مشارکتی با سرمایه بخش خصوصی اجرا نماید. از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 23/4/97 به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه نماید. اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 13/5/97 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد. بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رأس ساعت 14:30 مورخ 14/5/97  برنامه ریزی شده است.

ردیف

رویکرد

عنوان

آدرس

روش مشارکتی پیشنهادی

1

اقامتی

احداث و بهره برداری از پروژه هتل آپارتمان

رشت پل طالشان

یکی از روشهای مرسوم مشارکتی

2

اقامتی ورزشی

احداث و بهره برداری از پروژه هتل ورزش

رشت- خیابان شهید چمران

یکی از روشهای مرسوم مشارکتی

3

پارکینگ

احداث و بهره برداری از پارکینگ طبقاتی مکانیزه

رشت خیابان امام خمینی

یکی از روشهای مرسوم مشارکتی

4

گردشگری

احداث و بهره برداری از مجموعه گردشگری-تفریحی و خدماتی

پارک جنگلی سراوان

یکی از روشهای مرسوم مشارکتی

5

اقامتی رفاهی

احداث و بهره برداری از مجموعه اقامتی – رفاهی رشت

میدان گیل

یکی از روشهای مرسوم مشارکتی

 

 

توضیحات ضروری :

  • متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه ، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان و ثبت آن در اتوماسیون سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت، مستندات مربوطه را مستقیما از آدرس : رشت – گلباغ نماز کوچه مهر آئین ساختمان تندیس ( نبش انصاری به بلوار نماز ) طبقه 8 یا پس از ارسال معرفی نامه به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل و یا وب سایت سازمان به آدرس : www.investinrasht.ir دریافت نمایند.
  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 09058431854 و 33729285-013 

نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل