فراخوان ها

فراخوان تولید گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند شهری   [ +0 | -0 ]

آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری


آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذارتولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری

 

شهرداری رشت در نظر دارد در قالب یکی از روشهای مرسوم مشارکتی ، سرمایه گذار واجد شرایط را جهت مشارکت در پروژه تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری انتخاب نماید.

لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی مشارکت که از توان مالی،اجرایی ، فنی و مدیریتی برخوردارند دعوت میشود پس از دریافت اسناد از سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت واقع در رشت- گلباغ نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان تندیس (نبش بلوار انصاری به بلوار نماز) طبقه8 ، اسناد تکمیلی ارزیابی کیفی و طرح پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 21/05/97 در پاکت مهر و موم شده با درج نام شرکت و عنوان پروژه  ، تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در روز دو شنبه مورخ 22/05/97 در طبقه 9- محل سازمان سرمایه گذاری انجام  میشود .

متقاضیان جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان غیر از روش حضوری می توانند با ارسال معرفی نامه به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل یا وب سایت سازمان به آدرس: www.investinrasht.ir   دریافت نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی

مساحت عرصه(هکتار)

آورده شریک سرمایه گذار

آورده شهرداری

1

تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری

جنب کارخانه کمپوست (شرکت کودآلی گیلان) واقع در رشت جاده لاکان

5 هکتار

هزینه های طراحی، احداث  ، اجرا  و بهره برداری و انتقال دانش فنی - تاسیسات

زمین و زباله و امتیاز  آب ، برق و گاز

 

*  به پیشنهادهای رسیده بعد ازتاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شهرداری در رد یا پذیرش پیشنهادهای رسیده مختار است.

*  شماره تلفن سازمان  سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری رشت  01333729285

مسعود نصرتی

شهردار رشت


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل