مزایای سرمایه گذاری در رشت

بطور كلي مي توان موارد زير را جزء مزيت هاي شهر رشت نسبت به ساير شهرهاي كشور در بحث سرمايه گذاري علاقه‌مندان در اين زمينه نام برد:
۱. شكل گيري سازمان فضايي براساس مركزيت: شهر رشت به عنوان مركز استان هم از نظر اقتصادي و هم از منظر جغرافيايي و متصل بودن راه هاي استان به آن نقش مركزيت را ايفا نموده و درصد بيشتر مبادلات اقتصادي و بازرگاني در اين شهر انجام مي پذيرد.
۲. نزديكي به كشورهاي حاشيه درياي خزر و امكان مبادله كالا و خدمات و جذب گردشگران كشورهاي حاشيه دريا بويژه كشور روسيه بدليل تعاملات سياسي- اقتصادي راهبردي در سال هاي اخير.
۳. جاذبه هاي اكوتوريستي مانند دريا و سواحل آن، تالاب، رودخانه و چشمه، آب بندها به همراه ذخاير غني آبزيان و امكان پرورش آبزي پروري و جنگلهاي انبوه در مناطق كوهپايه اي و كوهستاني.
۴. آثار ارزشمند تاريخي، فرهنگي اعم از بناها، بافتها، مجموعه ها و محوطه باستاني
۵. موقعيت مناسب طبيعي شهرستان بواسطه برخورداري از منابع آب سطحي و زيرزميني، خاك حاصلخيز جهت كشاورزي بويژه برنج، چاي و برخورداري از نوار ساحلي جهت گردشگري.
۶. برخورداري از شهر صنعتي و فرودگاه رشت كه موجبات تقويت مبادلات صنعتي و تجاري در سطوح ملي و بين المللي را فراهم آورده است.
۷. احداث خط آهن تهران-قزوين-رشت-انزلي-آستارا كه كشورهاي شمال غرب استان گيلان را با مركزيت رشت به مركز ايران (تهران) متصل مي كند.  
۸. قابليت هاي طبيعي شهرستان در جذب پرندگان مهاجر و افزايش آنها در سالهاي اخير و امكان گسترش شكار مجاز به صورت تفريحي شغلي
۹. وجود بازارهاي محلي و هفتگي و دائمي براي مبادله محصولات كشاورزي و توليدات غيركشاورزي.
 
علاوه بر موارد مطروحه، مي توان به بسياري ديگر از قابليت هاي شهر رشت همچون شهر خلاق در زمينه خوراك شناسي ۲۰۱۵ يونيسكو را اشاره نمود كه با دارابودن بيش از ۲۲۰ مورد تنوع غذايي فرصت طلايي را در زمينه جذب گردشگران داخلي و خارجي فراهم نموده است.