پروژه های سرمایه گذاری اجرا شده و در دست اجرا

کافه کتاب بوستان ملت :

  سینما چند بعدی بوستان ملت :

 

زمین فوتبال چمن مصنوعی پارک فرشتگان :

کافه رستوران پارک سالار مشکات :

 

پروژه هایی نظیر پیست اسکیت پارک شهر قدس ، فیبر نوری شهر رشت ، شهر بازی پارک قدس  و تماشاخانه پارک نارون 1 نیز از پروژه های اجرا شده و در حال اجرا به شیوه سرمایه گذاری می باشند.