سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت - پروژه ها
پروژه ها

پروژه تجمیع دکل های مخابراتی   [ +0 | -0 ]

پروژه تجمیع دکل های مخابراتی

نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل